RUN Chłodnia

RUN-CHŁODNIA we Włocławku Sp. z o.o.

ul. Wyso­ka 14

87–800 Wło­cła­wek, Polska

Dział Sprzedaży

sprzedaz@runchlodnia.com.pl
tel.: 54 412 39 34,
54 412 39 35

Sprzedaż krajowa:

Miko­łaj Bła­wat
mblawat@runchlodnia.com.pl
tel.: 54 412 39 10

Sprzedaż zagraniczna:

Łukasz Gry­ciuk
lgryciuk@runchlodnia.com.pl
tel.: 54 412 39 29,
695 387 815

Dział Zaopatrzenia

tel.: 54 412 39 75

Sekretariat (pracujemy od 8:00 do 16:00)

runchlodnia@runchlodnia.com.pl

tel.: 54 412 39 25

Dział Kadr

tel.: 54 412 39 36

Wiadomość

2 + 1 =